• bg-BG
  • English (UK)
  • Español

Етапи на разработка

Първи етап: Предварителeн разговор с клиента
Провеждаме предварителен разговор с клиента относно неговите искания и виждания, за да му предложим оптималния вариант като функционалност. Дългогодишният ни опит, добрите и лошите практики, ни дават възможност да бъдем компетентни в редица области. Дори и клиентът да няма точно определена представа какво иска, ние считаме че можем да дадем компетентни съвети и да го насочим. Понякога е необходимо допълнително да бъде направено проучване на пазара, конкуренцията и целевите групи.
На тази база се оформя задание и концепция. Подготвя се оферта и се подписва договор.
Време на изпълнение: от няколко часа до 2-3 дни
Втори етап: Изготвяне на проект за структура и дизайн
Трети етап: Разработка на сайта
Четвърти етап: Прехвърляне на сайта на постоянен сървър и тестване
Пети етап: Базова оптимизация
Шести етап: Обучение на клиента за работа с администраторският панела
Седми етап: Вашата част